INTEGRACJA SENSORYCZNA terapia powyżej 3 roku życia

Integracja sensoryczna to prawidłowa organizacja bodźców odbieranych przez zmysły oraz odpowiednia reakcja na nie widoczna w zachowaniu. Układ nerwowy otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z własnymi doświadczeniami. Na tej podstawie tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję.

Sposób integracji sensorycznej jaki przechodzi dziecko wpływa na jego zachowanie, rozwój ruchowy, psychiczny, emocjonalny i społeczny.

Dlaczego warto rozpocząć terapię integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci wpływają na:

 • niepowodzenia w nauce szkolnej

 • niską samoocenę

 • mniejszą wrażliwość lub nadwrażliwość na środowisko

 • niepoprawne relację społeczne

 • trudność w rozwoju mowy

 • zaburzenia z zakresu ruchowego

 • labilność emocjonalną

 • problemy z koncentracją

 • moczenie nocne

 • niezgrabność ruchową lub nadaktywność ruchową 


  Odpowiednio wcześnie wdrożona terapia SI, znacząco wpływa na komfort rozwoju i pozwala dziecku na pełny niezakłócony rozwój.

Rozwijanie przez wspieranie /Emilia Urbańska / ul. Olgierda 125 /GDYNIA / tel. 502 - 830 - 150 / emiliaurbanskarpw@gmail.com

Wszelkie prawa do treści i grafik zastrzeżone. 

ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE Emilia Urbańska / ul. Rdestowa 35c/9  81-577 GDYNIA NIP 9581695941 REGON 381521413