Kopia KAŻDEGO DNIA(3).png

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja sensoryczna to prawidłowa organizacja bodźców odbieranych przez zmysły oraz odpowiednia reakcja na nie widoczna w zachowaniu. Układ nerwowy otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z własnymi doświadczeniami. Na tej podstawie tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję.

Sposób integracji sensorycznej jaki przechodzi dziecko wpływa na jego zachowanie, rozwój ruchowy, psychiczny, emocjonalny i społeczny.

Dlaczego warto rozpocząć terapię integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci wpływają na:

 • niepowodzenia w nauce szkolnej

 • niską samoocenę

 • mniejszą wrażliwość lub nadwrażliwość na środowisko

 • niepoprawne relację społeczne

 • trudność w rozwoju mowy

 • zaburzenia z zakresu ruchowego

 • labilność emocjonalną

 • problemy z koncentracją

 • moczenie nocne

 • niezgrabność ruchową lub nadmierną aktywność ruchową

 • wycofanie

 • niepoprawne interpretowanie bodźców wzrokowych, słuchowych lub dotykowych

 • problemy z równowagą

 • lęk przez wysokością lub odwrotnie niedostrzeganie niebezpieczeństwa

Wyjątkowość terapii sensorycznej w ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE to przede wszystkim holizm który cechuje każdą z form terapeutycznych którą proponujemy dziecku. Skupiając się na najważniejszych wyzwaniach dziecka dostarczamy mu odpowiedniej dla jego potrzeb stymulacji sensorycznej oraz wplatamy w nią inne formy terapeutyczne dostosowane do danego dziecka. Nasi terapeuci to nie tylko Terapeuci SI ,ale również osoby specjalizujące się w terapii ręki, terapii poznawczej, fizjoterapii, terapii bilateralnej, terapii odruchowej. logopedycznej oraz lubujący w neurorozwojowych formach terapeutycznych Metody MNRI®. Każdy z naszych terapii to przede wszystkim RUCH - bo wiemy, że to on jest zapalnikiem do rozwoju neurologicznego dziecka!