Na pierwszej wizycie ZAWSZE pomagamy dziecku i jego rodzicom zrozumieć się nawzajem. Nie ważne z jakim problemem przychodzicie - zawsze otrzymujecie informację jakie potrzeby rozwojowe ma wasze dziecko, jak je wspierać w domowych warunkach i czy potrzebna będzie pomoc innego specjalisty.

Pierwsza wizyta u maluchów to głowie obserwacja dziecka w swobodnej zabawie oraz aktywowanie go do czynności które pozwalają nam ocenić poziom jego rozwoju. Opieramy się na elementach i własnych modyfikacjach Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej, NDT-Bobath, Diagnostyce VOJTY.

U starszych dzieci (4+) konsultacja zawsze składa się z obserwacji dziecka w zabawie swobodnej, przeprowadzenia testów diagnostycznych dostosowanych do wyzwań z którymi do Nas trafiliście,  wnikliwym wywiadzie i planie działania. Korzystamy głownie z narzędzi które bazują na Metodzie Integracji Sensorycznej (Południowo Kalifornijskie Testy SI, Profil Sensoryczny Dziecka PSD, Próby Kliniczne SI) Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej, Diagnostyki wg. Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów. MNRI® oraz innych form diagnostycznych dostosowanych do wyzwań dziecka.

U starszych dzieci istnieje również możliwość wykonania pełnej Oceny Procesów Integracji Sensorycznej.