4.png

KONSULTACJA OGÓLNA

Wizyta 45 minutowa przeznaczona dla dzieci od 1 miesiąca życia do 9 roku życia. Podczas wizyty staramy się rozwiązać "małe problemy"  z którymi jako rodzice się borykacie. Spotkanie ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z rozwojem: sensoryczny, ruchowym, odruchowym, psychicznym czy też problemami z szeroko rozumianym zachowaniem dziecka. Prowadzone jest przez terapeutę dobranego względem problemów z jakimi się zgłaszacie.