Krótka konsultacja ogólna

Wizyta 50 minutowa przeznaczona dla dzieci od 1 miesiąca życia do 10 roku życia. Podczas wizyty staramy się rozwiązać "małe problemy" z którymi jako rodzice  się  borykacie. Spotkanie ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z rozwojem sensoryczny, ruchowym, psychicznym czy też problemami z szeroko rozumianym zachowaniem dziecka.

Rozwijanie przez wspieranie /Emilia Urbańska / ul. Olgierda 125 /GDYNIA / tel. 502 - 830 - 150 / emiliaurbanskarpw@gmail.com

Wszelkie prawa do treści i grafik zastrzeżone. 

ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE Emilia Urbańska / ul. Rdestowa 35c/9  81-577 GDYNIA NIP 9581695941 REGON 381521413