2.png

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

NIEMOWLĘTA 

Wizytę zaczynamy zawsze od wnikliwego wywiadu z rodzicem.
Odpowiedzi na pytania które są dla nas istotne to w szczególności: przebieg ciąży, okres porodu, sposób jedzenia. Jeśli karmicie się piersią interesować nas będzie jakość pierwszego przystawienia oraz zachowanie dziecka podczas karmienia. U niemowląt które osiągnęły już odpowiedni rozwój motoryczny i mają rozszerzoną dietę z pewnością zapytamy jak jedzenie wygląda. Jeśli twój maluch ma rozszerzoną dietę przed wizytą nagraj go. :)

 

Kolejnym punktem konsultacji jest ocena budowy obszaru ustno- twarzowego czyli budowa jamy ustnej, wysklepienie podniebienia twardego, pozycja języka, tor oddechowy, ocena wędzidełka podjęzykowego i wargi górnej, budowa i funkcja warg. W skrócie: interesuje nas czy Twoje dziecko nie mam wyzwań związanych z anatomią.

Następnie ocenimy napięcie kompleksu ustno - twarzowego i wykonamy ocenę symetrii. Kolejny etap badania będzie związany z oceną sposobu pobierania pokarmu. Będzie to ocena funkcji odgrzania, gryzienia, żucia i połykania. Sprawdzone zostaną również funkcje głużenia i gaworzenia.

 

Na zakończenie sprawdzimy sensoryczną sferę rozwoju aparatu mowy czyli: wrażliwości twarzy na dotyk, ocenę reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe (podążanie za źródłem dźwięku, reakcja na dźwięk, podążanie wzrokiem za przedmiotem, utrzymywanie wzroku na twarzy, próby nawiązania kontaktu). Dodatkowo sprawdzimy czy odruchy strefy ustno- twarzowej są na odpowiednim do wieku rozwojowego dziecka poziomie.

W razie konieczności zostaniecie odesłani do innych specjalistów którzy dopełnią diagnostykę swoją specjalizacją.

DZIECI POWYŻEJ 1 ROKU ŻYCIA

Wizytę zaczynamy zawsze od wnikliwego wywiadu z rodzicem.

Odpowiedzi na pytania które są dla nas istotne to w szczególności: przebieg ciąży, opis porodu, opis pierwszego przystawienia do piersi, dalsza karmienie piersią, etapy głużenia i gaworzenia, czas rozszerzania diety. Dodatkowo istotne będzie dla nas kiedy dziecko zaczęło wypowiadać pierwsze słowa oraz przy starszym dziecku kiedy rozpoczęło łączenie wypowiedzi dwu/ trzyelementowych.

Kolejny etap to sprawdzanie rozwój motorycznego oraz wrażliwości na bodźce dotykowe.

U dzieci najmniejszych sprawdzamy bazowe umiejętności komunikacyjne. Najistotniejsze będzie budowanie wspólnego pola uwagi, kontakt wzrokowy, gest wskazywania palcem, umiejętność naprzemienności w komunikacji.

 

Następnie oceniać będziemy sprawności aparatu artykulacyjnego i budowy anatomicznej twarzy i jamy ustnej oraz badanie zgryzu. Ocenimy wędzidełko podjęzykowe i wędzidełko wargi górnej. Poddamy badaniu funkcje języka, funkcje łykania i oddychania. Wykonamy podstawowe orientacyjne badanie słuchu i reakcji na dźwięk oraz badanie słuchu fonematycznego. Funkcje słuchowe ocenimy również pod kątem pamięci i uwagi słuchowej - w tym badanie rozumienie poleceń prostych i złożonych. Na koniec sprawdzimy ukształtowanie lateralizacji (ucho, oko, ręka, noga).

W razie konieczności zostaniecie odesłani do innych specjalistów którzy dopełnią diagnostykę swoją specjalizacją.