top of page

Klauzula informacyjna  dot. danych osobowych oraz regulamin wizyty jednorazowych.

  1. Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska oświadcza, że jest Administratorem Pana/Pani oraz małoletniego nad którym sparuje Pan/Pani pieczę danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO w odniesieniu do danych osobowych reprezentujących dany Podmiot oraz osób fizycznych wskazanych przez ten Podmiot.

  2. Pana/Pani oraz małoletniego nad którym sparuje Pan/Pani pieczę dane osobowe  które Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska pozyskała będą przetwarzane przez nią na podstawie art. 6 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia terapii i/lub warsztatów. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji pkt 2.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Panią/Pana usług świadczonych przez Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska.

  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia.

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz przez Rozwijanie przez wspieranie Emilia Urbańska. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zajęcia się Pana/Pani sprawą, do której niezbędne są Pani/Pana dane osobowe.

  7. Opinie są wydawane na prośbę rodzica w dniu odbytej konsultacji/diagnostyki. Są dodatkowo płatne (informacja w cenniku).

  8. Wszelka dokumentacja pacjentów, którzy odbywają wizytę w placówce jednorazowo jest przetrzymywana 2 miesiące od wizyty. Po tym czasie zostaje zniszczona.

  9. Opinie pisemne, umowy, diagnostyka, zgody i dokumentacja pacjentów,  którzy regularnie uczęszczają na terapie przetrzymywana jest 3 miesiące od ostatniej wizyty pacjenta w placówce. Po tym czasie jest niszczona.

  10. Dane kontaktowe Administratora Pana/Pani danych osobowych:

Emilia Urbańska, ul. Chabrowa 6/1 82-408 Warzenko.

bottom of page