piktogram-dzieci-i-ikony-400-1094111.png

Domowe wsparcie starszaka

Forma terapii skierowane jest dla dzieci między 2 a 10 rokiem życia. Ich zadaniem jest wspomaganie rozwoju.
Wspomaga ona między innymi dzieci z:
problemami mowy,
zaburzeniami emocjonalnymi,
dysleksją,
nadpobudliwością psychoruchową,
trudnościami społecznymi,
dysfunkcjami motoryki małej
...a w szczególności te które uwidaczniają problemy Sensoryczne.

Głową zaletą tej formy jest SAMODZIELNA PRACA Z DZIECKIEM W DOMU w dowolnym momencie dnia.Wizyty osobiste ustalamy wedle zapotrzebowania dziecka.
Częstotliwość spotkań waha się miedzy 2 - 5 tygodni. W między czasie rodzic z dzieckiem wykonuje pakiet 15-20 minutowych ćwiczeń w domu oraz wdraża działania które mają na celu zrozumienie potrzeb dziecka i poprzez zmiany środowiskowe sprostanie im. 

Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka: wycofanie społeczne, nadwrażliwość na bodźce, duże pobudzenie lub odwrotnie dużą nostalgie, zachowania nieadekwatne do sytuacji, problemy z panowaniem nad emocjami, częste potykanie się, dużą "odwagę" w relacjach społecznych czy też w zachowaniu lub odwrotnie skrajne wycofanie, opóźniony rozwój mowy to może to wskazywać na zaburzenia sensoryczne.  

Formy i metody terapeutyczne dostosowane są indywidualne do każdego dziecka, aby jego rozwój był w pełni harmonijny.