Rozwijanie przez wspieranie /Emilia Urbańska / ul. Olgierda 125 /GDYNIA / tel. 502 - 830 - 150 / emiliaurbanskarpw@gmail.com

Wszelkie prawa do treści i grafik zastrzeżone. 

Terapia domowa - Rodzic terapeuta

Forma terapii skierowane jest dla dzieci powyżej 2 roku życia. Ich zadaniem jest uzupełnienie braków rozwojowych. Wspomaga ona między innymi dzieci z: problemami mowy, zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami społecznymi, dysfunkcjami motoryki małej a w szczególności te które uwidaczniają problemy Sensoryczne.

Głową zaletą tej formy jest SAMODZIELNA PRACA Z DZIECKIEM W DOMU w dowolnym momencie dnia. Wizyty osobiste ustalamy wedle zapotrzebowania dziecka. Częstotliwość spotkań waha się miedzy 2 - 5 tygodni. W między czasie rodzic z dzieckiem wykonuje pakiet 15-20 minutowych ćwiczeń w domu oraz wdraża działania które mają na celu zrozumienie potrzeb dziecka i poprzez zmiany środowiskowe sprostanie im. 

Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka: wycofanie społeczne, nadwrażliwość na bodźce, duże pobudzenie lub odwrotnie dużą nostalgie, zachowania nieadekwatne do sytuacji, problemy z panowaniem nad emocjami, częste potykanie się, dużą "odwagę" w relacjach społecznych czy też w zachowaniu lub odwrotnie skrajne wycofanie, opóźniony rozwój mowy to może to wskazywać na zaburzenia sensoryczne.  

Formy i metody terapeutyczne dostosowane są indywidualne do każdego dziecka, aby jego rozwój był w pełni harmonijny. Metod, jaki pracuję to między innymi Integracja Sensoryczna i odruchowa, Terapia ręki, Terapia Taktylna, Terapia behawioralna, Metoda Ruchu Rozwijającego, Art-terapia, Trening Umiejętności Społecznych.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now