Ta forma terapeutyczna zalecana jest dla dzieci które mają problemy w obrębie chwytu, ale przede wszystkim napięcia posturalnego (nieprawidłowej postawie ciała która wpływa na trudności widoczne również w motoryce małej)

Prace opieramy na modelu PTR który zakłada, że bez całościowej pracy nad postawą ciała nie jesteśmy w stanie doprowadzić chwytu dziecka do normy.

 

Jeśli Twoje dziecko:
- Ma trudności z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni i palców.
- Niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne, np. malowanie.
- Unika dotykania nowych i różnorodnych faktur lub lubi duży ścisk w obrębie dłoni.

- Ma podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej.
- Wykonuje precyzyjne czynności wolno, niedbale lub za szybko.
- Ma problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce (zbyt mocne zaciskanie lub wypadanie przedmiotów z rąk)
- Przejawiających trudności z samoobsługą.
- Ma zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, co może przejawiać się niedbałym pismem lub mało estetycznymi pracami plastycznymi.

TA FORMA TERAPEUTYCZNA JEST DLA NIEGO !

Rozwijanie przez wspieranie | ul.Wschodnia 1b/9 GDYNIA | tel. 502 - 830 - 150 | emiliaurbanskarpw@gmail.com

Wszelkie prawa do treści i grafik zastrzeżone. 

|ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE Emilia Urbańska | GDYNIA | NIP 9581695941 |REGON 381521413|