Ta forma terapeutyczna zalecana jest dla dzieci które mają problemy w obrębie chwytu, ale przede wszystkim napięcia posturalnego. (nieprawidłowej postawie ciała która wpływa na trudności widoczne również w motoryce małej). Prace opieramy na modelu PTR który zakłada, że bez całościowej pracy nad postawą ciała nie jesteśmy w stanie doprowadzić chwytu dziecka do normy.

 

Jeśli Twoje dziecko:
- Ma trudności z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni i palców.
- Niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne, np. malowanie.
- Unika dotykania nowych i różnorodnych faktur lub lubi duży ścisk w obrębie dłoni.

- Ma podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej.
- Wykonuje precyzyjne czynności wolno, niedbale lub za szybko.
- Ma problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce (zbyt mocne zaciskanie lub wypadanie przedmiotów z rąk)
- Przejawiających trudności z samoobsługą.
- Ma zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, co może przejawiać się niedbałym pismem lub mało estetycznymi pracami plastycznymi.

TA FORMA TERAPEUTYCZNA JEST DLA NIEGO !

Wyjątkowość terapii ręki w ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE to przede wszystkim holizm który cechuje każdą z form terapeutycznych którą proponujemy dziecku. Skupiając się na najważniejszych wyzwaniach związanych z MOTORYKĄ MAŁĄ  dostarczamy mu również odpowiedniej dla niego stymulacji sensorycznej oraz korzystamy z innych form dostosowanych do danego dziecka. Nasi terapeuci to nie tylko Terapeuci SI ,ale również osoby specjalizujące się w terapii ręki, terapii poznawczej, fizjoterapii, terapii bilateralnej, terapii odruchowej. logopedycznej oraz lubujący w neurorozwojowych formach terapeutycznych Metody MNRI®. Każdy z naszych terapii to przede wszystkim RUCH - bo wiemy, że to on jest zapalnikiem do rozwoju neurologicznego dziecka!