Mama rozwija, Mama wspiera

zajęcia grupowe od 1 miesiąca życia do 15 miesiąca życia 
 

Wspomaganie rozwoju niemowlęcia daje mu szanse na maksymalne wykorzystanie możliwości z jakimi przyszło na świat, rodzicom zaś daje szanse na efektywne radzenie sobie z trudnościami związanymi z ewentualnymi problemami rozwojowymi dziecka.

Rozwijanie przez wspieranie /Emilia Urbańska / ul. Olgierda 125 /GDYNIA / tel. 502 - 830 - 150 / emiliaurbanskarpw@gmail.com

Wszelkie prawa do treści i grafik zastrzeżone. 

ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE Emilia Urbańska

ul. Rdestowa 35c/9
81-577 GDYNIA

NIP 9581695941
REGON 381521413