Rozwijanie przez wspieranie /Emilia Urbańska / ul. Olgierda 125 /GDYNIA / tel. 502 - 830 - 150 / emiliaurbanskarpw@gmail.com

Wszelkie prawa do treści i grafik zastrzeżone. 

Numer konta do opłat za zajęcia

oraz wpłat zaliczek za konsultację. 

Bank Millenium 

Emilia Urbańska 

76 1160 2202 0000 0003 6284 9470

Klauzula informacyjna  dot. danych osobowych

  1. Emilia Urbańska oświadcza, że jest Administratorem Pana/Pani oraz małoletniego nad którym sparuje Pan/Pani pieczę danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO w odniesieniu do danych osobowych reprezentujących dany Podmiot oraz osób fizycznych wskazanych przez ten Podmiot.

  2. Pana/Pani oraz małoletniego nad którym sparuje Pan/Pani pieczę dane osobowe  które Emilia Urbańska pozyskała będą przetwarzane przez nią na podstawie art. 6 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia terapii i/lub warsztatów. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji pkt 2.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Panią/Pana usług świadczonych przez Emilię Urbańską.

  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia.

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz przez Emilię Urbańską. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zajęcia się Pana/Pani sprawą, do której niezbędne są Pani/Pana dane osobowe.

  7. Dane kontaktowe Administratora Pana/Pani danych osobowych:

Emilia Urbańska, ul. Rdestowa 35c/9 81-577 Gdynia

ul.Olgierda 125
GDYNIA


Emilia Urbańska

tel. 502 - 830 - 150 


Jeśli nie odbieram, prawdopodobnie wspieram jakiegoś malucha lub spędzam czas z rodziną.
Proszę napisz SMS -  na pewno oddzwonię.  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now