Na pierwszej wizycie ZAWSZE pomagamy dziecku i jego rodzicom zrozumieć się nawzajem. Nie ważne z jakim problemem przychodzicie - zawsze otrzymujecie informację jakie potrzeby rozwojowe ma wasze dziecko, jak je wspierać w domowych warunkach i czy potrzebna będzie pomoc innego specjalisty.

Pierwsza wizyta (Konsultacja ogólna lub Obserwacja diagnostyczna) u maluchów to głowie obserwacja dziecka w swobodnej zabawie oraz aktywowanie go do czynności które pozwalają nam ocenić poziom jego rozwoju. Opieramy się na elementach i własnych modyfikacjach Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej, NDT-Bobath, Diagnostyce VOJTY , Obserwacji Procesów Sensorycznych,Diagnostyce Odruchów wg. MNRI® oraz elementów Diagnostyki Miofunkcjonalnej MFT oraz oddziaływań związanych z pływem Czaszkowo-Krzyżowym (w tym jakości pracy nerwów czaszkowych).

U starszych dzieci wizyta ( Obserwacja diagnostyczna) zawsze składa się z obserwacji dziecka w zabawie swobodnej, przeprowadzenia testów diagnostycznych (3+) dostosowanych do wyzwań z którymi do Nas trafiliście,  wnikliwym wywiadzie i planie działania. Korzystamy głownie z narzędzi które bazują na Metodzie Integracji Sensorycznej (Południowo Kalifornijskie Testy SI, Profil Sensoryczny Dziecka PSD, Próby Kliniczne SI, Diagnostyce wg. integracji bilateralnej) Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej, Diagnostyki wg. Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów. MNRI®, elementów Diagnostyki Miofunkcjonalnej MFT, Terapii TCK
oraz innych form diagnostycznych dostosowanych do wyzwań dziecka.


U starszych dzieci istnieje również możliwość wykonania pełnej Oceny Procesów Integracji Sensorycznej.


 

KONSULTACJA
OGÓLNA

Wizyta 50 minutowa przeznaczona dla dzieci od 1 miesiąca życia. Podczas wizyty staramy się rozwiązać "małe problemy"  z którymi jako rodzice się borykacie. Spotkanie ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z rozwojem: sensoryczny, ruchowym, odruchowym, psychicznym czy też problemami z szeroko rozumianym zachowaniem dziecka. Prowadzone jest przez terapeutę dobranego względem problemów z jakimi się zgłaszacie.

JEŚLI PO KONSULTACJI OCENIMY ŻE  DZIECKO WYMAGA TERAPII NIE JESTEŚMY W STANIE JEJ ZAPEWNIĆ NATYCHMIAST.

W ZALEŻNOŚCI OD WYZWAŃ, OCZEKIWANIE JEST RÓŻNE.

GWARANTUJEMY JEDNAK PAKIET ĆWICZEŃ DOMOWYCH  KTÓRY WSPOMAGA DZIECKO NATYCHMIAST!

OBSERWACJA DIAGNOSTYCZNA*

90 minutowe spotkanie podczas, którego Twoje dziecko przejdzie całościowy "przegląd techniczny". :)
Wizyta ta przeznaczona jest dla dzieci
między 1 miesiącem życia a 13 rokiem życia.


Podczas tej wizyty sprawdzamy dziecko pod kątem problemów sensorycznych, odruchowych, ruchowych, psychicznych, społecznych, poznawczych oraz związanych z rozwojem mowy i wad postawy.*Konsultacja diagnostyczna jest prowadzona przez
mgr Emilię Urbańską. W razie konieczności problemy dziecka konsultowane są z innymi Terapeutami. 

JEŚLI PO KONSULTACJI OCENIMY ŻE  DZIECKO WYMAGA TERAPII NIE JESTEŚMY W STANIE JEJ ZAPEWNIĆ NATYCHMIAST.

W ZALEŻNOŚCI OD WYZWAŃ, OCZEKIWANIE JEST RÓŻNE.

GWARANTUJEMY JEDNAK PAKIET ĆWICZEŃ DOMOWYCH  KTÓRY WSPOMAGA DZIECKO NATYCHMIAST!

KONSULTACJA
LOGOPEDYCZNA

Wizyta 60 minutowa przeznaczona dla dzieci od 3 tygodnia życia do 9 lat.
Podczas wizyty sprawdzany jest poziom rozwoju narządu artykulacyjnego, poziom aktywności/integracji odruchów orofacjalnych, napięcie mięśniowe oraz oceniane jest wędzidełko. Podczas spotkania logopeda diagnozuje na jakim poziomie rozwija się u dziecka rozwój komunikacji oraz przetwarzania słuchowego.

Oceniana jest artykulacja oraz fonizacja.  Pomagamy również w aspekcie problemów ze spożywaniem posiłków oraz wrażliwości dotykowej w obrębie aparatu mowy.

JEŚLI PO KONSULTACJI OCENIMY ŻE  DZIECKO WYMAGA TERAPII NIE JESTEŚMY W STANIE JEJ ZAPEWNIĆ NATYCHMIAST.

W ZALEŻNOŚCI OD WYZWAŃ, OCZEKIWANIE JEST RÓŻNE.

GWARANTUJEMY JEDNAK PAKIET ĆWICZEŃ DOMOWYCH  KTÓRY WSPOMAGA DZIECKO NATYCHMIAST!

PATRONAŻ
NOWORODKOWY

Po 3 tygodniach po narodzinach maluszka oferujemy wizytę domową (do 30 km od gabinetu) podczas której uczymy techniki i formy codziennej pielęgnacji. Techniki te wpływają bezpośrednio na rozwój dziecka, kształtowanie się jego umiejętności motorycznych, relacji z otoczeniem i integrację układu nerwowego. Odpowiadam na nurtujące pytania, pomagam zrozumieć świat oczami dziecka.
Dodatkowo sprawdzamy czy dziecko nie przyszło na świat z wyzwaniami dotyczącymi: napięcia mięśniowego, trudnościami w adaptacji sensorycznej, problemach z aparatem mowy w tym trudnościami związanymi z wędzidełkiem i nadaktywnością lub małą aktywnością odruchów orofacjalnych.

JEŚLI PO KONSULTACJI OCENIMY ŻE  DZIECKO WYMAGA TERAPII NIE JESTEŚMY W STANIE JEJ ZAPEWNIĆ NATYCHMIAST.

W ZALEŻNOŚCI OD WYZWAŃ, OCZEKIWANIE JEST RÓŻNE.

GWARANTUJEMY JEDNAK PAKIET ĆWICZEŃ DOMOWYCH  KTÓRY WSPOMAGA DZIECKO NATYCHMIAST!