Na pierwszej wizycie ZAWSZE pomagamy dziecku i jego rodzicom zrozumieć się nawzajem. Nie ważne z jakim problemem przychodzicie - zawsze otrzymujecie informację jakie potrzeby rozwojowe ma wasze dziecko, jak je wspierać w domowych warunkach i czy potrzebna będzie pomoc innego specjalisty.

Pierwsza wizyta u maluchów to głowie obserwacja dziecka w swobodnej zabawie oraz aktywowanie go do czynności które pozwalają nam ocenić poziom jego rozwoju. Opieramy się na elementach i własnych modyfikacjach Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej,
NDT-Bobath, Diagnostyce VOJTY i Obserwacji Procesów Sensorycznych.


U starszych dzieci konsultacja zawsze składa się z obserwacji dziecka w zabawie swobodnej, przeprowadzenia testów diagnostycznych (3+) dostosowanych do wyzwań z którymi do Nas trafiliście,  wnikliwym wywiadzie i planie działania. Korzystamy głownie z narzędzi które bazują na Metodzie Integracji Sensorycznej (Południowo Kalifornijskie Testy SI, Profil Sensoryczny Dziecka PSD, Próby Kliniczne SI, Diagnostyce wg. integracji bilateralnej) Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej, Diagnostyki wg. Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów. MNRI®, oraz innych form diagnostycznych dostosowanych do wyzwań dziecka.

U starszych dzieci istnieje również możliwość wykonania pełnej Oceny Procesów Integracji Sensorycznej.


 

KONSULTACJA
OGÓLNA

Wizyta 50 minutowa przeznaczona dla dzieci od 1 miesiąca życia. Podczas wizyty staramy się rozwiązać "małe problemy"  z którymi jako rodzice się borykacie. Spotkanie ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z rozwojem: sensoryczny, ruchowym, odruchowym, psychicznym czy też problemami z szeroko rozumianym zachowaniem dziecka. Prowadzone jest przez terapeutę dobranego względem problemów z jakimi się zgłaszacie.

OBSERWACJA DIAGNOSTYCZNA*

90 minutowe spotkanie podczas, którego Twoje dziecko przejdzie całościowy "przegląd techniczny". :)
Wizyta ta przeznaczona jest dla dzieci
między 1 miesiącem życia a 13 rokiem życia.


Podczas tej wizyty sprawdzamy dziecko pod kątem problemów sensorycznych, odruchowych, ruchowych, psychicznych, społecznych, poznawczych oraz związanych z rozwojem mowy i wad postawy.

*Konsultacja diagnostyczna jest prowadzona przez
mgr Emilię Urbańską. W razie konieczności problemy dziecka konsultowane są z innymi Terapeutami. 

KONSULTACJA
LOGOPEDYCZNA

 

Wizyta 60 minutowa przeznaczona dla dzieci od 3 tygodnia życia do 9 lat.
Podczas wizyty sprawdzany jest poziom rozwoju narządu artykulacyjnego, poziom aktywności/integracji odruchów orofacjalnych, napięcie mięśniowe oraz oceniane jest wędzidełko. Podczas spotkania logopeda diagnozuje na jakim poziomie rozwija się u dziecka rozwój komunikacji oraz przetwarzania słuchowego.

Oceniana jest artykulacja oraz fonizacja.  Pomagamy również w aspekcie problemów ze spożywaniem posiłków oraz wrażliwości dotykowej w obrębie aparatu mowy.

​​

PATRONAŻ
NOWORODKOWY

 

Po 3 tygodniach po narodzinach maluszka oferujemy wizytę domową (do 30 km od gabinetu) podczas której uczymy techniki i formy codziennej pielęgnacji. Techniki te wpływają bezpośrednio na rozwój dziecka, kształtowanie się jego umiejętności motorycznych, relacji z otoczeniem i integrację układu nerwowego. Odpowiadam na nurtujące pytania, pomagam zrozumieć świat oczami dziecka.
Dodatkowo sprawdzamy czy dziecko nie przyszło na świat z wyzwaniami dotyczącymi: napięcia mięśniowego, trudnościami w adaptacji sensorycznej, problemach z aparatem mowy w tym trudnościami związanymi z wędzidełkiem i nadaktywnością lub małą aktywnością odruchów orofacjalnych.

KOSZT WIZYT

 WIZYTA OGÓLNA 
150zł

OBSERWACJA DIAGNOSTYCZNA
- maluszki do 24 miesiąca życia - 200zł
- starszaki - 250zł

Pisemna opinia po diagnostyce - 50zł

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA 
- maluszki do 18 miesiąca życia - 140zł
- starszaki - 120zł

Pisemna opinia logopedyczna 50zł

PATRONAŻ NOWORODKOWY DOMOWY
- do 10 km od Gdyni Dąbrowa - 250zł
- między 10 a 15 km od Gdyni Dąbrowa - 270zł
Większe odległości ustalane są indywidualnie.

Przyjmujemy płatności gotówką, kartą lub przelewem.