top of page

Na pierwszej wizycie ZAWSZE pomagamy dziecku i jego rodzicom zrozumieć się nawzajem. Nie ważne z jakim problemem przychodzicie - zawsze otrzymujecie informację jakie potrzeby rozwojowe ma wasze dziecko, jak je wspierać w domowych warunkach i czy potrzebna będzie pomoc innego specjalisty.

Pierwsza wizyta u maluchów to głowie obserwacja dziecka w swobodnej zabawie oraz aktywowanie go do czynności które pozwalają nam ocenić poziom jego rozwoju.
Opieramy się na elementach i własnych modyfikacjach Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej, NDT-Bobath, Diagnostyce VOJTY , Obserwacji Procesów Sensorycznych,Diagnostyce Odruchów wg. MNRI® oraz elementów Diagnostyki Miofunkcjonalnej MFT oraz oddziaływań związanych z pływem Czaszkowo-Krzyżowym (w tym jakości pracy nerwów czaszkowych).

U starszych dzieci wizyta  zawsze składa się z obserwacji dziecka w zabawie swobodnej, przeprowadzenia testów diagnostycznych, dotosowanych do wyzwań z którymi do Nas trafiliście,  wnikliwym wywiadzie i planie działania. Korzystamy głownie z narzędzi które bazują na Metodzie Integracji Sensorycznej (Południowo Kalifornijskie Testy SI, Profil Sensoryczny Dziecka PSD, Próby Kliniczne SI, Diagnostyce wg. integracji bilateralnej) Monachijska Funkcjonalna Diagnostyce Rozwojowej,

Diagnostyki wg. Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów.
MNRI® oraz INPP,  elementów Diagnostyki Miofunkcjonalnej MFT, Terapii TCK
oraz teorii poliwagalnej
oraz innych form diagnostycznych dostosowanych do wyzwań dziecka.

Ze względu na specyfikę naszej pracy i łączenia wielu form terapeutycznych mimo posiadanych uprawnień nie wykonujemy pełne diagnozy według metody terapii SI wg. Ayers. Zamiast 3 spotkań oferujemy jedno podczas, którego ocenie podlegają najważniejsze z sfer rozwojowych w których obserwują Państwo wyzwania u swojego dziecka. Po konsultacji jeśli jest taka potrzeba wdrażamy dziecko w ukierunkowaną terapię
(SI, Fizjoterapia, Terapia Odruchowa, Terapia Ręki, Terapia psychologiczna, TUS, Trening Emocji, Logopedia, Terapia Miofunkcjonalna, Terapia Krzyżowo-Czaszkowa) 



 

Wizyta 60 minutowa  - 260zł / Dzieci od  3 miesiąca życia do 12 lat oraz dorośli.
Pierwsza wizyta niemowlęcia - 300zł


DZIECI
Podczas wizyty staramy się znaleźć przyczynę wyzwań z jakimi boryka się dziecko i Wy jako rodzice.
Spotkanie ma na celu rozwianie wątpliwości związanych z rozwojem: sensoryczny, ruchowym, odruchowym, psychologicznym, aparatem artykulacyjnym czy też problemami z szeroko rozumianym zachowaniem dziecka.
W zależności od wyzwań wykonane są odpowiednio dobrane narzędzia diagnostyczne i wnikliwa obserwacja dziecka.

DOROŚLI

Praca z osobami zmagającymi się z przewlekłym stresem, trudnościami w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych, chorobą lokomocyjną, trudnością ze snem, objawami psychosomatycznymi, po przebytych traumach (w tym trudnym porodzie i CC).

KONSULTACJA
mgr Emilia Urbańska
| Integracja Sensoryczna i Bilateralna | Niewygaszone Odruchy | Ocena Napięcia Mięśniowego | Całościowa Ocena Neurorozwojowa | Terapia Manualna (w tym TCK) | Ocena Miofunkcjonalna | Zaburzenia Rozwojowe | 

Wizyta  minutowa przeznaczona dla dzieci od 3 tygodnia życia do 12 lat.
Podczas wizyty sprawdzany jest poziom rozwoju narządu artykulacyjnego, poziom aktywności/integracji odruchów orofacjalnych, napięcie mięśniowe, zgryz oraz oceniane są wędzidełka. Dodatkowo oceniane jest ogólne napięcie całego ciała. Podczas spotkania Nasi logopedzi diagnozują na jakim poziomie rozwija się u dziecka rozwój komunikacji oraz przetwarzania słuchowego. Oceniana jest artykulacja oraz fonizacja. Pomagamy również w aspekcie problemów ze spożywaniem posiłków oraz wrażliwości dotykowej w obrębie aparatu mowy.  
Wspieramy również w trudnościach z karmieniem piersią i rozszerzania diety.

Ze względu na pracę w interdyscyplinarnym zespole Nasi logopedzi są uważni również na inne sfery rozwoju dziecka. Często pacjenci kierowani są na dodatkowe spotkanie z innym specjalistom z naszego zespołu.

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA wraz z oceną miofunkcjonalną
mgr Patrycja Lisiecka | dr Ariana Przybysz | mgr Dagmara Kalczyńska 
 

KONSULTACJA Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
mgr Żaneta Murawska 

Integracja Sensoryczna | Terapia Ręki | Zaburzenia Rozwojowe | Wsparcie Pedagogiczne | Umiejętności Społeczne 
 

JEŚLI PO KONSULTACJI OCENIMY, ŻE  DZIECKO WYMAGA TERAPII CZĘSTO NIE JESTEŚMY W STANIE JEJ ZAPEWNIĆ NATYCHMIAST.

W ZALEŻNOŚCI OD WYZWAŃ, OCZEKIWANIE JEST RÓŻNE.

GWARANTUJEMY JEDNAK PAKIET ĆWICZEŃ DOMOWYCH  KTÓRY WSPOMAGA DZIECKO NATYCHMIAST!

bottom of page