Wyjątkowość każdej z form wsparcia w ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE to przede wszystkim holizm, który cechuje każdą z form terapeutycznych którą proponujemy dziecku. Skupiając się na najważniejszych wyzwaniach dziecka dostarczamy mu odpowiedniej dla jego potrzeb stymulacji sensorycznej oraz wplatamy w nią inne formy terapeutyczne dostosowane do danego dziecka. Nasi terapeuci to nie tylko Terapeuci SI ,ale również osoby specjalizujące się w terapii ręki, terapii poznawczej, fizjoterapii, terapii bilateralnej, terapii odruchowej, logopedycznej oraz lubujący w neurorozwojowych formach terapeutycznych Metody MNRI®.

Dziecko wdrożone w terapię w naszej placówce zostaje zaopiekowane holistycznie - oznacza to, że zajęcia odbywają się często z różnymi terapeutami. Jest to szczególnie istotne na początku drogi terapeutycznej. Daje nam to szersze spojrzenie na rozwój dziecka.

Każda z naszych terapii to przede wszystkim RUCH - bo wiemy, że to on jest zapalnikiem do rozwoju neurologicznego dziecka!

TERAPIA
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
ODRUCHOWEJ

BILATERALNEJ

 

Oparta na ruchu, podążaniu za dzieckiem oraz ukierunkowanej aktywności.

Bez ograniczeń wiekowych.

TERAPIA
PEDAGOGICZNA

Dążąca się na wzmocnieniu umiejętności niezbędnych do dobrego przyswajania wiedzy szkolnej oraz umiejętności szkolnych. Zwiększająca kompetencje społeczne i emocjonalne.

TERAPIA
LOGOPEDYCZNA
I MIOFUNKCJONALNA


 

Skupiająca się po pierwsze na pracy mięśniowej aparatu mowy, dążąca do osiągnięcia prawidłowej artykulacji.

TERAPIA
KRZYŻOWO - CZASZKOWA
z elementami terapii odruchowej i teori poliwagalnej.


 

.

WSPARCIE
ROZWOJU
NIEMOWLĄT

 

Praca nad napięciem mięśniowym oraz procesami odruchowo - sensorycznymi.
Wszystko w nurcie prawidłowych wzorców ruchowych.

TERAPIA
RĘKI

 

Praca opieramy na modelu PTR który zakłada, że bez całościowej pracy nad postawą ciała nie jesteśmy w stanie doprowadzić chwytu dziecka do normy.

CAŁOŚCIOWA TERAPIA DZIECKA Z AUTYZMEM
 

Wsparcie i wyzwolenie potenciału neurorozwojowego oparte na relacji, zwiększaniu kompetencji komunikacyjnych i społecznych oraz regulacji sensorycznej
. Formy terapeutyczne dostosowane do poziomu rozwoju danego dziecka.

WŁASNA
PRACA
W DOMU

Forma wsparcia skierowana dla dzieci, które nie wymagają pilnej terapii, ale ich rodzice chcą wspomóc je w rozwoju.