top of page

Wyjątkowość każdej z form wsparcia w ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE to przede wszystkim holizm, który cechuje każdą z form terapeutycznych którą proponujemy dziecku. Skupiając się na najważniejszych wyzwaniach dziecka dostarczamy mu odpowiedniej dla jego potrzeb stymulacji sensorycznej oraz wplatamy w nią inne formy terapeutyczne dostosowane do danego dziecka. Nasi terapeuci to nie tylko Terapeuci SI ,ale również osoby specjalizujące się w terapii ręki, terapii poznawczej, fizjoterapii, terapii bilateralnej, terapii odruchowej, logopedycznej oraz lubujący w neurorozwojowych formach terapeutycznych Metody MNRI®. W swojej pracy łączymy również techniki manualne oraz terapię TCK.

Dziecko wdrożone w terapię w naszej placówce zostaje zaopiekowane holistycznie - oznacza to, że zajęcia odbywają się często z różnymi terapeutami. Jest to szczególnie istotne na początku drogi terapeutycznej. Daje nam to szersze spojrzenie na rozwój dziecka.

Każda z naszych terapii to przede wszystkim RUCH - bo wiemy, że to on jest zapalnikiem do rozwoju neurologicznego dziecka!

Projekt bez tytułu.jpg

integracja sensoryczna
integracja przetrwałach odruchów
integracja bilateralna

Projekt bez tytułu.jpg

logopedia
terapia miofunkcjonalna
wsparcie przy działaniach ortodontycznych
terapia stawu skroniowo-żuchwowego

terapia krzyżowo-czaszkowa
terapia wisceralna
terapia manualna nerwów czaszkowych

 

terapia psychologiczna
terapia pedagogiczna
terapia ręki
trening umiejętności społecznych

Projekt bez tytułu.png

fizjoterapia
rehabilitacja niemowląt

bottom of page